กิจกรรม : กิจกรรม 5 ส และสานความดี รักษาสิ่งแวดล้อมรายละเอียด :
    

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาโดย นายธิติวุฒิ ก้องสุนทรวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จัดกิจกรรม 5 ส และสานความดีรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างพนักงาน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
2.2 เพื่อให้พนักงานรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการดูแลรักษาต้นไม้
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในองค์กร

3. กิจกรรม
3.1 ร่วมทำความสะอาด กิจกรรม 5 ส.
3.2 พนักงานร่วมปลูกต้นไม้ รอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558    อ่าน 187 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**