กิจกรรม : กิจกรรมจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์รายละเอียด :
    

                 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นายสวัสดิ์  สุดใจใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการฝึกจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน 32 คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 128 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**