กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ ร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านนา


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญติ อบต.บ้านนา ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ผู้แทนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิชาการสาธารณสุข บุคคลภายนอก ได้แก่ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.บ้านนา และ ต.เชี่ยวเหลียง โดยประชุมหารือประเด็น ข้อความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง พ.ศ. .........

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565    อ่าน 85 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**