เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง วิะีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน