เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 256 คน