เรื่อง : ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 192 คน