เรื่อง : รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : 1. หัวหน้าส่วนโยธา 2. ช่างโยธา 3. นักพัฒนาชุมชน 4. เจ้าหน้าที่พัสดุ สนใจติดต่อ 077-890113
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1372 คน