เรื่อง : ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
  รายละเอียด :

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ออกดำเนินให้ความช่วยเหลือผู้ประปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 839 คน