เรื่อง : ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑๑ สาย โดยซื้อพัสดุดำเนินการเองแบบใช้แรงงานอาสา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน