เรื่อง : ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  รายละเอียด :

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดระนอง เรื่องกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน