เรื่อง : ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
  รายละเอียด :

 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดจำนวน สถานที่  หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน