เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ชุดที่ 2
  รายละเอียด :

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ชุดที่ 2 เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายการแจ้งประเมินที่ได้รับหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.บ้านนา ที่ยังไม่ปรากฏรายชื่อบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชุดที่ 2 นี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านนา โทร.077-890110 ในวันและเวลาราชการ


qqpulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 799 คน