เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ชุดที่ 2 การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ชุดที่ 2 และการจัดส่งการแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6/7
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งการขยายเวลาการการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ชุดที่ 2 การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ชุดที่ 2 จากภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 และการจัดส่งการแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6/7) จากภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 789 คน