เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บ้านนา การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านนา ขอประชาสัมพันธ์ การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตรวจสอบข้อมูลในส่วนของผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขรายละเอียด หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้อง ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านนา ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.077-890110

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน