เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอประชาสัมพันธ์กำกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านนา โทร.077-890110 ในวันและเวลาราชการ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน