เรื่อง : แผนดำเนินงาน โครงการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔
  รายละเอียด :
แผนดำเนินงาน โครงการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔วันที่ ๑๒ - ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน