เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)
  รายละเอียด :

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านนา ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการจัดเก็บภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.077-810465 ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน