เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ เพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านนา เพื่อทาง อบต.บ้านนา จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน