เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านนา ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านนา ได้รับทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน