เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บ้านนา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 ต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 96 คน