ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 เม.ย. 2562
92 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 มี.ค. 2562
93 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
80
12 มี.ค. 2562
94 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 มี.ค. 2562
95 แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 ก.พ. 2562
96 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ม.ค. 2562
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ม.ค. 2562
98 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
25 ม.ค. 2562
99 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ม.ค. 2562
100 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.บ้านนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
09 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18