ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1115
07 ม.ค. 2556
232 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1103
07 ม.ค. 2556
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
1084
20 ธ.ค. 2555
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1431
11 ต.ค. 2554
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง กำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1230
06 ต.ค. 2554
236 ประกาศสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1333
02 ส.ค. 2554
237 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1589
20 ม.ค. 2554
238 ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1430
16 ธ.ค. 2553
239 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
1466
06 ก.ย. 2553
240 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
1388
27 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25