ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง กำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1159
06 ต.ค. 2554
212 ประกาศสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1262
02 ส.ค. 2554
213 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1520
20 ม.ค. 2554
214 ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1366
16 ธ.ค. 2553
215 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
1393
06 ก.ย. 2553
216 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
1318
27 ส.ค. 2553
217 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1280
29 มี.ค. 2553
218 ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1169
28 ม.ค. 2553
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
1240
14 ธ.ค. 2552
220 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯจาก อบต. บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
1299
04 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23