ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
810
11 มิ.ย. 2564
42 ประชาสัมพันธ์ ปลุกต้นไม้ ลดฝุ่น ลดดรค ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 มิ.ย. 2564
43 ประชาสัมพันธ์ 10 วิะีประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มง่ายๆที่บ้านของเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 มิ.ย. 2564
44 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพอย่างง่าย ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 มิ.ย. 2564
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
780
07 มิ.ย. 2564
46 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 มิ.ย. 2564
47 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
783
24 พ.ค. 2564
48 การลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
781
21 พ.ค. 2564
49 แบบรับลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
789
21 พ.ค. 2564
50 ประกาศ อบต.บ้านนา เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
784
21 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25