ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 การบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
155
22 มี.ค. 2561
142 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
164
14 ก.พ. 2561
143 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
170
06 ก.พ. 2561
144 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
10 ม.ค. 2561
145 ผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตเชิงนโยบาย คืออะไร ดาวน์โหลดเอกสาร
268
11 ส.ค. 2560
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
260
08 ก.พ. 2560
147 อบต.บ้านนา รณรงค์การใช้ EM BALL ในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
12 ม.ค. 2560
148 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
148
15 พ.ย. 2559
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
290
03 พ.ย. 2558
150 ประชาสัมพันธ์งบประมา​ณรายจ่ายเพื่อการลงทุ​นงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
18 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21