ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
789
25 ม.ค. 2562
142 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
751
10 ม.ค. 2562
143 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.บ้านนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
817
09 ม.ค. 2562
144 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
782
21 ธ.ค. 2561
145 การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
824
22 พ.ย. 2561
146 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
799
02 พ.ย. 2561
147 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
798
02 พ.ย. 2561
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด.บ้านแพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
797
02 พ.ย. 2561
149 อบต.บ้านนา ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
809
17 ต.ค. 2561
150 ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
809
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23