ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
698
07 ก.ย. 2564
22 ประชาสัมพันธ์การบริหารสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
689
07 ก.ย. 2564
23 ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
714
17 ส.ค. 2564
24 การขยายระยะเวลาการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
16 ส.ค. 2564
25 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
09 ส.ค. 2564
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนสอนรูปแบบ On Hand ของศูน์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
726
03 ส.ค. 2564
27 ประกาศ อบต.บ้านนา เรื่อง การประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
715
27 ก.ค. 2564
28 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
705
20 ก.ค. 2564
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
702
12 ก.ค. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
11 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23