ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
128
25 ม.ค. 2562
122 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ม.ค. 2562
123 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ม.ค. 2562
124 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.บ้านนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 ม.ค. 2562
125 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 ธ.ค. 2561
126 การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 พ.ย. 2561
127 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 พ.ย. 2561
128 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
02 พ.ย. 2561
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด.บ้านแพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 พ.ย. 2561
130 อบต.บ้านนา ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21