ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตเชิงนโยบาย คืออะไร ดาวน์โหลดเอกสาร
218
11 ส.ค. 2560
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
211
08 ก.พ. 2560
123 อบต.บ้านนา รณรงค์การใช้ EM BALL ในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 ม.ค. 2560
124 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 พ.ย. 2559
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
246
03 พ.ย. 2558
126 ประชาสัมพันธ์งบประมา​ณรายจ่ายเพื่อการลงทุ​นงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 ก.ย. 2558
127 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
282
03 มิ.ย. 2558
128 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
27 พ.ค. 2558
129 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
27 พ.ค. 2558
130 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
308
30 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18