ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน​การสอบคัดเลือกเพื่อส​รรหาและบุคคลเป็นพนัก​งานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
268
10 มี.ค. 2558
132 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
25 ก.พ. 2558
133 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
25 ก.พ. 2558
134 ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
227
05 ก.พ. 2558
135 ประกาศรับสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
459
03 ก.พ. 2558
136 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
28 พ.ย. 2557
137 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบต.บ้านนา
243
14 ต.ค. 2557
138 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง (เกี่ยวกับการรับโอน)
224
13 ต.ค. 2557
139 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
24 ก.ย. 2557
140 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
213
19 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18