ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
327
03 มิ.ย. 2558
152 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
27 พ.ค. 2558
153 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
27 พ.ค. 2558
154 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
356
30 เม.ย. 2558
155 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน​การสอบคัดเลือกเพื่อส​รรหาและบุคคลเป็นพนัก​งานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
320
10 มี.ค. 2558
156 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
287
25 ก.พ. 2558
157 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
25 ก.พ. 2558
158 ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
269
05 ก.พ. 2558
159 ประกาศรับสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
509
03 ก.พ. 2558
160 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
28 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21