ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1091
07 ม.ค. 2556
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
1072
20 ธ.ค. 2555
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1417
11 ต.ค. 2554
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง กำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
06 ต.ค. 2554
225 ประกาศสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1319
02 ส.ค. 2554
226 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1576
20 ม.ค. 2554
227 ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1416
16 ธ.ค. 2553
228 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
1448
06 ก.ย. 2553
229 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
1373
27 ส.ค. 2553
230 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1324
29 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24