ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
25 เม.ย. 2556
162 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
291
04 เม.ย. 2556
163 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
320
10 ม.ค. 2556
164 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
342
07 ม.ค. 2556
165 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
331
07 ม.ค. 2556
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
310
20 ธ.ค. 2555
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
654
11 ต.ค. 2554
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง กำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
447
06 ต.ค. 2554
169 ประกาศสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
551
02 ส.ค. 2554
170 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
801
20 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18