ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
836
14 ก.พ. 2561
162 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
843
06 ก.พ. 2561
163 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
817
10 ม.ค. 2561
164 ผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตเชิงนโยบาย คืออะไร ดาวน์โหลดเอกสาร
938
11 ส.ค. 2560
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
930
08 ก.พ. 2560
166 อบต.บ้านนา รณรงค์การใช้ EM BALL ในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
804
12 ม.ค. 2560
167 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
814
15 พ.ย. 2559
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
959
03 พ.ย. 2558
169 ประชาสัมพันธ์งบประมา​ณรายจ่ายเพื่อการลงทุ​นงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
910
18 ก.ย. 2558
170 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
997
03 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23