ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
861
04 มี.ค. 2562
162 แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
811
10 ก.พ. 2562
163 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
846
30 ม.ค. 2562
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
860
25 ม.ค. 2562
165 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
854
25 ม.ค. 2562
166 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
814
10 ม.ค. 2562
167 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.บ้านนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
880
09 ม.ค. 2562
168 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
842
21 ธ.ค. 2561
169 การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
891
22 พ.ย. 2561
170 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
870
02 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25