ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปั้นจักรยาน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 มิ.ย. 2563
62 ประชาสัมพันธ์ 10 วิะีประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มง่ายๆที่บ้านของเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 มิ.ย. 2563
63 ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 มิ.ย. 2563
64 ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 มิ.ย. 2563
65 การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 พ.ค. 2563
66 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 พ.ค. 2563
67 ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 พ.ค. 2563
68 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
28 เม.ย. 2563
69 แบบลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณีโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 20:9 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 เม.ย. 2563
70 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ การติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21