ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
939
27 พ.ค. 2558
172 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
908
27 พ.ค. 2558
173 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
30 เม.ย. 2558
174 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน​การสอบคัดเลือกเพื่อส​รรหาและบุคคลเป็นพนัก​งานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
989
10 มี.ค. 2558
175 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
954
25 ก.พ. 2558
176 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
913
25 ก.พ. 2558
177 ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
936
05 ก.พ. 2558
178 ประกาศรับสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1178
03 ก.พ. 2558
179 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
922
28 พ.ย. 2557
180 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบต.บ้านนา
972
14 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23