ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศรับสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1227
03 ก.พ. 2558
192 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
973
28 พ.ย. 2557
193 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบต.บ้านนา
1030
14 ต.ค. 2557
194 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง (เกี่ยวกับการรับโอน)
972
13 ต.ค. 2557
195 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
944
24 ก.ย. 2557
196 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
965
19 ก.ย. 2557
197 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
983
01 ก.ย. 2557
198 ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
16 มิ.ย. 2557
199 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
1005
26 พ.ค. 2557
200 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
11 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24