ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
662
13 ธ.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 พ.ย. 2564
13 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
688
10 พ.ย. 2564
14 ารจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
678
29 ต.ค. 2564
15 มาตรการในการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
694
13 ต.ค. 2564
16 ประกาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
702
07 ต.ค. 2564
17 ประกาศ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
698
07 ต.ค. 2564
18 ขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคพลาสติก แห้ง สะอาด ยืดได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
698
04 ต.ค. 2564
19 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
705
21 ก.ย. 2564
20 มาตรการในการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
724
08 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23