ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
12 ม.ค. 2565
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
12 ม.ค. 2565
13 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บ้านนา ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
12 ม.ค. 2565
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
06 ม.ค. 2565
15 ประกาศแต่งตั้งประธานสภา อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 ม.ค. 2565
16 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
97
04 ม.ค. 2565
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
04 ม.ค. 2565
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
04 ม.ค. 2565
19 ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
23 ธ.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
724
13 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25