ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
21 ธ.ค. 2561
102 การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
114
22 พ.ย. 2561
103 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 พ.ย. 2561
104 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 พ.ย. 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด.บ้านแพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
02 พ.ย. 2561
106 อบต.บ้านนา ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ต.ค. 2561
107 ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 ต.ค. 2561
108 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 ก.ย. 2561
109 ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 ก.ค. 2561
110 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอย่างง่ายๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
21 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18