ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กองคลัง ฉบับที่ 3 (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดภาษี 90%) ดาวน์โหลดเอกสาร
825
25 มิ.ย. 2563
102 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปั้นจักรยาน ดาวน์โหลดเอกสาร
744
17 มิ.ย. 2563
103 ประชาสัมพันธ์ 10 วิะีประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มง่ายๆที่บ้านของเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
748
16 มิ.ย. 2563
104 ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา ดาวน์โหลดเอกสาร
750
05 มิ.ย. 2563
105 ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
842
04 มิ.ย. 2563
106 การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
866
15 พ.ค. 2563
107 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
849
07 พ.ค. 2563
108 ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ ดาวน์โหลดเอกสาร
750
01 พ.ค. 2563
109 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
865
28 เม.ย. 2563
110 แบบลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณีโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 20:9 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
845
28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25