ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ อบต.บ้านนา การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ต.ค. 2562
102 ประชาสัมพันธ์ การประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ต.ค. 2562
103 ประกาศผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 ก.ย. 2562
104 ประกาศผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 ก.ย. 2562
105 อบต.บ้านนา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
19 ก.ย. 2562
106 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
92
19 ก.ย. 2562
107 ประกาศรายชื่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
13 ก.ย. 2562
108 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ เดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 ก.ย. 2562
109 ประชุมชี้แจงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 ก.ย. 2562
110 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ เดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21