ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์ 10 วิะีประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มง่ายๆที่บ้านของเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
684
16 มิ.ย. 2563
82 ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา ดาวน์โหลดเอกสาร
685
05 มิ.ย. 2563
83 ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
783
04 มิ.ย. 2563
84 การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
804
15 พ.ค. 2563
85 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
784
07 พ.ค. 2563
86 ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ ดาวน์โหลดเอกสาร
683
01 พ.ค. 2563
87 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
791
28 เม.ย. 2563
88 แบบลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณีโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 20:9 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
782
28 เม.ย. 2563
89 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อ การติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
795
20 เม.ย. 2563
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
754
20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23