ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 อบต.บ้านนา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
19 ก.ย. 2562
82 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ก.ย. 2562
83 ประกาศรายชื่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
13 ก.ย. 2562
84 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ เดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ก.ย. 2562
85 ประชุมชี้แจงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
03 ก.ย. 2562
86 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ เดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 ส.ค. 2562
87 การกำจัดน้ำเสียในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
12 ก.ค. 2562
88 โครงการตามแผนการเงินประจำปี พ.ศ.2562 ของ สปสช.อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ก.ค. 2562
89 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
12 มิ.ย. 2562
90 รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18