ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 เม.ย. 2561
82 ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
49
17 เม.ย. 2561
83 การบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 มี.ค. 2561
84 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ก.พ. 2561
85 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ก.พ. 2561
86 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 ม.ค. 2561
87 ผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตเชิงนโยบาย คืออะไร ดาวน์โหลดเอกสาร
173
11 ส.ค. 2560
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
169
08 ก.พ. 2560
89 อบต.บ้านนา รณรงค์การใช้ EM BALL ในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
12 ม.ค. 2560
90 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15