ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
756
07 ก.ย. 2564
32 ประชาสัมพันธ์การบริหารสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
751
07 ก.ย. 2564
33 ประชาสัมพันธ์การแยกขยะอันตรายในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 ก.ย. 2564
34 ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
787
17 ส.ค. 2564
35 การขยายระยะเวลาการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
772
16 ส.ค. 2564
36 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
762
09 ส.ค. 2564
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนสอนรูปแบบ On Hand ของศูน์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
802
03 ส.ค. 2564
38 ประกาศ อบต.บ้านนา เรื่อง การประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
791
27 ก.ค. 2564
39 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
770
20 ก.ค. 2564
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
768
12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25